"През последните седмици се огласи шумно конфликтът по повод процедурното отстраняване на филмовите критици (и не само тях) от участие в националните художествени комисии, чрез въвеждането на нова алинея (3) в чл. 14 от Правилника за приложение на ЗФИ, при това без никаква професионална мотивировка и без правна логика, съотнесено към чл. 10 от ЗФИ".

Драги колеги от цялата филмова общност,

През последните седмици се огласи шумно конфликтът по повод процедурното отстраняване на филмовите критици (и не само тях) от участие в националните художествени комисии, чрез въвеждането на нова алинея (3) в чл. 14 от Правилника за приложение на ЗФИ, при това без никаква професионална мотивировка и без правна логика, съотнесено към чл. 10 от ЗФИ.

В телевизионното предаване „Култура.bg“ по БНТ (28 януари 2019) изпълнителният директор на ИА „НФЦ” г-жа Жана Караиванова се опита да внуши, че това е в резултат от незаинтересоваността на гилдия „Критика“, която е пропуснала възможността за публично обсъждане на промените: „...на сайта на това министерство стоя повече от две седмици приетият правилник с цел обществени консултации. Това беше последна възможност, ако някой не е имал време, не е имал желание да работи по проекта, за което е имал пълна възможност, той пък да си каже мнението навреме... процесът е прозрачен, ако не е прозрачен, моля някой да го докаже... при положение, че вие сте били известени... Вие имате трима представители в НСК... Много моля. Аз ще ви изпратя, самата аз ще ви изпратя решенията на НСК...https://www.bnt.bg/bg/a/filmovi-krititsi-sreshchu-pravilnika-za-prilozhenie-na-zakona-za-filmovata-industriya

Фактите обаче са други.

1. Във варианта на Правилника, публикуван на сайта на МК за обществено обсъждане на 04.10.2018 г. във въпросния чл. 14 въобще не съществува ал. (3). Фигурира без никакви промени чл. 14 от стария Устройствен правилник на НФЦ.

http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=397&sp=641&t=691&z=0

2. В протокол № 11 на НСК от 14.11.2018 г . (от последно за годината заседание на НСК) четем:

jpg.jpeg


nfts2.jpg


(https://www.nfc.bg/wp-content/uploads/2016/Protokol_11_NSK_14112018.pdf)

От този документ е видно, че: 

- Новата алинея (3) от чл. 14 не е предлагана за обсъждане в НСК, не е гласувана от упълномощените представители на различните професионални общности и протокол за нейното съгласуване с НСК няма!

- Нещо повече. Изпълнителният директор на ИА НФЦ е предложил, и предложението е било прието от НСК, да задейства процедура по включване в законодателната програма за 2019 г. „промени в ЗФИ, основно (но не единствено) в начина на сформиране и работа на НХК.”

А междувременно такива промени са направени в Правилника, без да са оповестени нито пред НСК, нито публично! При това става дума за съществена промяна, а не просто за дребна юридическа редакция.

Това е злоупотреба с доверие зад гърба на НСК, преобладаващата част от членовете на която не са филмови критици, и които при поставяне на казуса за обсъждане постфактум, след като той стана публично известен, заявиха, че: 7 от тях смятат за целесъобразно участието на критици в НХК, а 5 – не. Значи при един наистина прозрачен процес, открито колегиално обсъждане и гласуване в НСК алинея (3) от чл. 14 на ППЗФИ нямаше да съществува!

Като изказваме категоричното си несъгласие с вмъкнатата „на тъмно“ алинея (3) от чл. 14 на ППЗФИ, настояваме всички страни в спора да се придържат към фактите и към действителна прозрачност. И призоваваме да заложим принципно нов подход при формирането на националните художествени комисии в предстоящите промени в ЗФИ и ППЗФИ. Иначе ще се въртим в кръг и ще продължаваме безуспешно да гоним опашката си.

4 Февруари 2019 г. Гилдия „Критика“ при СБФД