Stellaris_Clapper-board.png
От Речник на кинематографичните термини. В света на киното, том I, Илюстрован справочник в три тома. Изд. „Народна просвета”, С. , 1983 г.

ДУБЛИ

Повторно заснети кадри, за да има възможност за избор при монтажа на филма. Дублите се снимат с минимални различия в изпълнението, в техническите условия и др.   

КАДЪР

А) Фотограма. Отделна снимка на филмовата лента. Б)  Четириъгълна рамка на пространството, което се обхваща от обектива на камерата, заедно с всички елементи, включени в нея. В това значение, терминът кадър се приближава до план. Кадърът може да статичен (снет от неподвижна гледна точка), с фиксираната рамка, или динамичен (снет с движеща се камера или вариообектив), с променящи се елементи на изображението и с промяна на плановете. Определението за кадър в пространствен смисъл (кадрирането) се съобразява с цялостния режисьорски замисъл.  В) Монтажен откъс, обхващаш определен временнопространствен момент от действието, снет като цяло.