Като избрани с гласовете ви ваши представители в Управителния Съвет на Съюза на Българските Филмови Дейци се чувстваме длъжни да ви уведомим, че вече повече от година се опитваме с всички възможни средства да променим модела на еднолично управление на нашия Съюз, наложен и провеждан от неговия председател г-н Иван Павлов. Но не се справяме. Малко сме.

     Всички знаем, че  решенията, свързани с дейността на СБФД,  трябва да се вземат от Управителния съвет, на който председателят е  само един от 15-те члена, избрани от вас.  Изисква го чл.35.  /1/  от Устава на на СБФД :  „Между  две Общи събрания дейността на СБФД се  ръководи от УС, който взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.“ Но от избирането ни  за членове на УС  на Общото събрание от  19.10.2016 г. практически СБФД се управлява в  нарушение на нашия Устав, за което сме длъжни да ви уведомим. Не сме в състояние  да  оправдаем вашето доверие.

      Председателят на СБФД  се  разпорежда еднолично както  с нашето  имущество, така и с  малките ни финансови средства като Съюз, което е в правомощията единствено на Управителния съвет. Един малък пример - в пълна тайна от  нас  в края 2016г.  г-н Павлов е сключил ПОРЕДИЦА от  договори за отдаване  под наем на наша собственост. Въпреки изричното наше  изискване - това да става според Устава ни.

      Сам определя  заплатите на работещите в сп. Кино, на  административния състав /както и своята/ и така държи всички в подчинение. Това му дава възможност да скрива  важна за всички нас информация и  служебната кореспонденция, насочена към съюзните  членове.

В  публичното пространство  предава деформирано, и в свой интерес,  посланията, подписани от нас.

      Болезнените теми  за всички съюзни членове, по  които сме се опитвали да работим, не са малко – например  скандалният  договор за наем  с  Лидъл,  сключен до 2031г.!  Както се чете в  протоколите, това е  станало  чрез  манипулации на председателя Павлов  на заседания на УС  и  на Общото събрание. Относно имота ни в Созопол, който незнайно кога се е стопил от 3 декара до 965 м2,  на УС  не  се предоставят никакви  актуални документи.

       В пълна тайна от УС премина и работата  на Иван Павлов  в работната  група по промени в ЗФИ. Едва когато назря скандал -  той сам си свика по спешност едно безсмислено събрание.

        ... И много други нарушения, които представляват грубо погазване на Устава на СБФД. Всъщност Павлов  работи, но не в интерес на членовете на Съюза!

         Ето защо неколкократно през последните  месеци членовете на УС  Васил Банов и Цветодар Марков открито,  на редовно свикани  наши заседания, включително и на последното, проведено на 23 януари 2018 г., са призовавали председателя на СБФД да си подаде оставката и да даде възможност на Общото събрание да избере нов председател на нашия Съюз. Отговорът на г-н Иван Павлов винаги  е бил “Няма  да подам оставка“.

      Г-н Иван Павлов е  организирал и провел с еднолични свои решения миналогодишната церемония за връчване на наградите на Българската филмова академия - а това вече се отнася до цялата филмова общност в България!  Въпреки че самият Иван Павлов участва в конкурса,  той сам определя нотариуса, който  преброява гласовете, сам определя  хонорара му,  сам подписва договора с  него и  сам се изненадва, че той самият  има най-много номинации и награди....Би могло да звучи смехотворно.  Ако не поставяше под съмнение авторитета  на целия ни  Съюз.

       За финансирането на тази церемония със средства на НФЦ и СБФД,  г-н Иван Павлов не имал нито  решението на Управителния съвет, нито съгласието  на 10-те филмови организации, подписали споразумението за създаването на Българската филмова академия.

       Приложеният доклад за проверката на  Контролно Ревизионната Комисия на СБФД недвусмислено показа, че цялата организация, изборът на творческия и друг състав за осъществяване на церемонията,  размерът на  хонорарите,  финансирането, отчетността по Академията са направени от нашия председател  все едно е едноличен търговец - без нито едно решение на УС, отново  в абсолютно  нарушение на Устава на СБФД.  Докладът  на  Комисията поставя важни въпроси за  нередности в отчетността на средства, за липсата на  документи, за нарушения. Трябва да го  прочетете!

        Добре е да го прочете и ИА „Национален филмов център“, а също и  Агенцията за държавна финансова инспекция.

 Най-малкото за  да е ясно - тази Академия наша ли е или е частна,  ще я има ли и как да се случи така,  че  да не се срамуваме.

 

                        Уважаеми колеги,

        В израз на нашето категорично нежелание с присъствието си в УС  да легитимираме   едноличното и вредно за Съюза ни  управление на г-н Иван Павлов,  бихме искали да Ви уведомим, че считано от 23. януари 2018 г. изразяваме волята си  да  подадем   ПРЕД ВАС   оставката си  като членове на Управителния съвет на СБФД и с  това  призоваваме за свикване на Общо събрание на  Съюза. Не бягаме от отговорност, но без  вашата подкрепа  не сме в състояние да бъдем  полезни   на нашия  Съюз. Искаме да оправдаем  доверието, което сте ни гласували и открито заявяваме – в момента УС на СБФД не работи! УС не е в състояние  да   работи в интерес на своите членове. И нека  на Общото събрание се  чуе вашият глас.  Ако  приемете нашите оставки, ще дадете възможност на председателя Иван Павлов да продължи да  управлява СБФД по  познатия ни начин.  Ако гласувате за неговата оставка  - ще подкрепите  исканията ни  за дълбока промяна в начина на управление на Съюза на българските филмови дейци в интерес  на всички  хора от киното. И на самото кино.

       На фона на предстоящите промени в Закона за филмовата индустрия и опитите за радикално преобразуване на системата за държавно подпомагане, които могат да се окажат с фатални последствия за българското кино, е необходимо начело на СБФД да застане човек, който ще спазва Устава на Съюза и ще постави колективните и обществените интереси на българските кинематографисти над своите собствени.

      С уважение и като разчитаме на вашата подкрепа.

 Адела Пеева

 Александър Донев

 Ана Петкова

 Боряна Пунчева

 Васил Банов

 Цветодар Марков

Свързани статии