Кръглата маса „Документ и анимация: филмов език и зрителска рецепция“ се организира от сектор „Екранни изкуства“ към Института за изследване на изкуствата – БАН със съдействието на Националния филмов център. Кръглата маса е част от проекта на сектор „Екранни изкуства“ „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности“, фонд „Научни изследвания“.

Участниците ще дискутират актуални теми от развитието на най-новото българско документално и анимационно кино. Обект на анализ ще бъдат новите модели и изразни средства във филмовия език; документалното кино и съвременното общество; историческият дискурс; хибридните форми и смесването на видовете, жанровете и стиловете в киното; артистичните възможности на „старите“ и „новите“ технологии; проблеми на документалното и анимационното кино във връзката им със зрителя и други.

Дискусията е широко отворена за всички участници във фестивала.

Програма:

Надежда Маринчевска 
Представяне на проекта „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности“ и презентация на двете успешно реализирани издания: сборник от международната конференция ‘Post-totalitarian Cinema in Eastern European Countries: Models and Identities’ и книгата на Петя Александрова „Предимства и предизвикателства на късите форми. Модели и практики на българското късометражно игрално кино“.

Теодора Дончева

Зрителската рецепция и българските документални филми

Александър Донев

Новото а-социално българско документално кино

Андроника Мартонова

Българското пост-тоталитарно документално кино и азиатската тематика: твърде малко, но от сърце. Как възприемаме „чуждия“ и чуждата култура.

Деян Статулов

Изкушенията на биографичния филм

Тамара Пещерска-Йорданов

Възстановката – режисьорски похват в документалните портретни филми

Росен Спасов

Аудиовизуалното наследство и документалното кино

Петя Александрова

Възможни срещи на неигралното кино със зрителите

Анджела Гоцис

Сюрреалистични практики в съвременното българско анимационно кино

Надежда Маринчевска

Новата българска анимация: артистичен възход и публика „нула“

Предложените теми в кръглата маса имат за цел да провокират широка дискусия със сценаристи, режисьори, критици, художници, продуценти, оператори и всички професионалисти в областта на документалното и анимационното кино. Организаторите от сектор „Екранни изкуства“ разчитат на нови гледни точки, както и на активното съдействие на членовете на асоциация „Академика 21“.