В серия от публикации продължаваме да ви информираме за развитието на казуса „Модерен театър”. На вашето внимание публикуваме писмото на директора на Регионален исторически музей в София, д-р Венета Ханджиска - Янкулова, от което става видно, че дълги години компетентните институциите не изпълняват задълженията си по закон.

38700076_10214915675479504_3973855796986380288_n.jpg
38700076_10214915675479504_3973855796986380288_n.jpg

До арх. Здравко Здравков, главен архитект на София,

До Васил Цолов, кмет на район „Средец”,

До Красимир Тодоров, директор НИНКН

До г-н Георги Чолаков

Относно: Предложение за повишаване в категория на „Модерен театър” б) кино „Цанко Церковски”, София, бул. „Мария Луиза” №26, кв. 28, недвижима културна ценност, обявена в ДВ бр.40/1978 като архитектурно-художествен паметник на културата с категория „местно значение”

Уважаеми господа,

Регионален исторически музей – София подкрепя предложението на голяма група интелектуалци и дейци на българското кино и театър, сградата на „Модерен театър/ кино „Цанко Церковски”, недвижима културна ценност да бъде прекатегоризирана от „местно” в „национално значение”. Историята на театъра е свързана с важни исторически личности и събития. Съгласно Чл. 64, (1), (2), (3), раздел III от Закона за културното наследство, директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство прави предложение до министъра на културата за класификация, категоризация и режими за опазване на във връзка с предоставянето на статут на недвижими културни ценности. В случая театърът е обявен като архитектурно-художествен паметник на културата (НКЦ), чиято културно-историческа стойност отговаря на категорията „местно значение”. Историците от НИНКН трябва да проучат и преценят доколко свързаните с театъра исторически личности и събития са от значение за нашата национална история.

От друга страна, и във връзка с бедственото положение в което от години се намира сградата на театъра е необходимо да се сезира собственика „Бългериан техноложис” ЕООД, който е в нарушение с Чл. 71 (1), (2), (3), (4) И Чл. 72 (1), (2) от ЗКН, където са посочени задълженията на собственици, концесионери и ползватели на недвижими културни ценности. Определено тези задължения от години не са спазвани и в този случа влизат в сила Чл. 72 (3), Чл. 73 (1), (2), (3), (4), където са посочени необходимите мерки и правомощия на Кмета на съответния район (р-н „Оборище”) за неправомерно стопанисване и опазване от страна на собствениците.

В писмото на културните дейци се посочва, че сградата на „Модерен театър” в момента се продава като недвижим имот от агенцията „Бългериен пропъртис”. Прикачената оферта буди тревога и показва, че той се продава като обикновен, полуразрушен имот, а не като паметник на културата (недвижима културна ценност), което е много различно като отношение към него и като пазарна цена.

Искаме да обърнем внимание на собственика и продавача, че сградите които са със статут се продават на пазара за имоти след експертна оценка за недвижими културни ценности от лице с лиценз от Агенцията за приватизация. В тази оценка се посочва не само цената на имота, но и мерките за неговото опазване като обект на културното наследство.

Регионалния исторически музей – София е на разположение за консултации и сътрудничество във връзка с поставения случай.

С уважение,

Д-р Венета Ханджиска- Янкулова

Директор на регионален исторически музей - София

Свързани статии