„Център за аудиовизуална политика и медийни изследвания“ и катедра „Медии и обществени комуникации“, в партньорство с Обсерватория по икономика на културата, Асоциация на филмовите продуценти, Асоциация на българските оператори и Българска асоциация на кинорежисьорите, организират кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“.

Целта на дискусията е да бъде поставен въпросът за ефективността и ефикасността на публичните разходи за българската филмова индустрия и нейното устойчиво развитие. В дискусията ще бъдат засегнати следните теми, свързани с развитието на българската филмова индустрия:

∙          Стратегия за развитие на българската филмова индустрия (част от Националната стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм) .

∙          Сравнителен европейски анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия

∙          Икономически принос на българската филмова индустрия – положителна динамика за последните години

∙          Промяна на нормативната уредба – Закон за филмовата индустрия

Ø  Алтернативни източници за финансиране на българската филмова индустрия

Ø  Фонд “Българско кино“

∙          Ролята на режисьорите  и продуцентската институция – проблеми и възможни решения

∙          Дял в домакинските бюджети на разходи за кино, участие на населението в културни дейности (кино)

∙          Разпространение и промоция – разширяване и развитие на зрителската аудитория в българското кино

∙          Устойчиво развитие на кинофестивалите в България – ролята на държавата, общините и бизнеса.

∙          Дигитализация на българската филмово наследство – факти, рискове, решения

За участие са поканени представители на академичните среди, Министерството на културата, Министерството на финансите, Столична община, Омбудсманът на Република България, Българска национална телевизия, граждански и творчески организации в областта на филмовата индустрия,  представители на медиите.

Организаторите очакват потвърждение за участие на следния електронен адрес на кръглата маса: andreeva@culturaleconomics.bg ,   както и на тел. 0888 66 14 20 (д-р Диана Андреева).

0 Коментар(и)

Оставете коментарОбнови