На 17 февруари т. г. Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, който трябва да влезе в сила със задна сила от 1 януари 2021 г. Промените бяха поготвяни в продължение на близо две години от специално за целта сформирани работни групи от професионалисти. Те трябваше да запълнят дефицити и да осъвременят действащата нормативна уредба. Между първо и второ четене в Комисията за култура и медии в последния момент бяха прибавени промени, които изменят първоначалните идеи и философия на Закона. От една страна, се въвеждат т.нар. финансови стимули (възстановяване на разходи), включително за чуждестранни кинокомпании, работещи у нас, а от друга в последния момент се добавиха и приеха текстове, с които се гарантира държавна помощ за производство на телевизионни сериали, „заснети по кинематографичен способ“. На Вашето внимание публикува текста на Отвореното писмо на филмовите дейци.

Ние, долуподписаните български режисьори, актьори, продуценти, сценаристи, оператори и други филмови дейци, водени от разбирането за устойчиво развитие на българското кино и създаването на целесъобразна, ефективна и ефикасна нормативна уредба в областта на българската културна политика, заявяваме, че не приемаме Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (ЗФИ), гласуван на второ четене в Народното събрание на 17.02.2021 г. и апелираме към Президента на Република България, г-н Румен Радев да наложи вето на закона според неговите правомощия.

В текста има нововъведения с категорично ретрограден характер в разрез с европейските практики и процеса на създаване на високохудожествено кино. Становище по тези конкретни текстове и възражения относно противоречията с европейското законодателство и нарушенията на Закона за нормативните актове и правилника на Народното събрание ще изложим в искането ни за президентско вето.

По същество, измененията в ЗФИ нанасят тежки дългосрочни последици за българското кино, защото представляват фундаментална подмяна на философията и принципите в закона, подмяна която превръща изкуството и културата от ценност в продукт. Европейската практика и съвременните тенденции във филмовата индустрия на страните-членки на Европейския съюз показват точно обратното.

Хипотетичното увеличение на публичните финанси за българското кино служи за примамка, която да прикрие негативите от прибързаното и незаконосъобразно въвеждане в закона на схеми за финансови стимули и телевизионни сериали. Ние сме за модернизация на сектора, за реформа, която да включва всички утвърдени в европейската практика форми на държавно подпомагане, а това може да се постигне само с изработване на изцяло нов закон.

За съжаление, предлаганият ЗИД на ЗФИ е пълен с противоречия и ние не вярваме, че капацитетът на настоящата държавна администрация, ангажирана с прилагането му е способна да ги преодолее. Нещо повече - измененията и промените в закона предпоставят усложнени процедури, които ще доведат до административен произвол и възможност за бъдещи корупционни практики. Затова искаме неговото цялостно преразглеждане след смяна на сегашната администрация в сектора.

Законът за филмовата индустрия е много повече от съвкупност от правила и норми. Той трябва да е, преди всичко, израз на държавната политика, на призмата, през която тя гледа на предмета на закона, а именно българското кино В измененията привидно е заложена целта: срещата на зрителя с изкуството да е приоритет на държавната политика. Липсват, обаче, механизми за смислено осъществяване на тази среща чрез образователни цели и приоритети, както и на рамка за ефективно програмиране на българско кино в различните канали за разпространение.

Законът слага под една шапка високохудожественото кино, телевизионните сезонни сериали и финансовите стимули за чуждестранни продукции, осъществени в страната, като третира преференциално комерсиалния успех. Така целта на държавната културна политика се променя от формиране, образоване и културно извисяване в обслужване на масовия вкус. В този си вид законът не противостои на ценностната криза в обществото ни, а се превръща в нейно отражение и катализатор.

А именно кризата на ценности е основна пречка за устойчивото развитие на нацията!

1. Адела Пеева - режисьор

2. Анри Кулев - режисьор

3. Теодор Ушев- режисьор

4. Камен Калев- режисьор

5. Георги Дюлгеров- режисьор

6. Иглика Трифонова- режисьор

7. Александър Морфов - режисьор

8. Кирил Дончев - композитор

9. Весела Казакова- режисьор

10. Васил Живков- режисьор

11. Ивайло Христов- режисьор

12. Руси Чанев - актьор

13. Петър Попзлатев- режисьор

14. Киран Коларов- режисьор

15. Константин Божанов- режисьор

16. Малина Петрова- режисьор

17. Светла Цоцоркова- режисьор

18. Светослав Овчаров- режисьор

19. Димитър Коцев –Шошо- режисьор

20. Тонислав Христов- режисьор

21. Цанко Василев –фестивален директор

22. Весела Данчева- режисьор

23. Светлана Янчева - актриса

24. Мина Милева- режисьор

25. Елица Петкова- режисьор

26. Ованес Торосян - актьор

27. Майя Виткова-Косев - режисьор

28. Ралица Петрова- режисьор

29. Ваня Райнова - продуцент

30. Слава Дойчева - режисьор

31. Драго Шолев- режисьор

32. Надежда Косева- режисьор

33. Григор Лефтеров- режисьор

34. Димитър Петков- режисьор

35. Христо Симеонов- режисьор

36. Здравко Драгнев- режисьор

37. Цветан Драгнев- режисьор

38. Марио Кръстев- режисьор

39. Иван Тонев - оператор

40. Мира Сталева – фестивален директор

41. Галина Тонева - продуцент

42. Росица Вълканова - продуцент

43. Диана Андреева – Попйорданова - финансист

44. Биляна Томова - макроикономист

45. Иван Попйорданов – културен мениджър

46. Кирил Кирилов - продуцент

47. Крум Родригес - оператор

48. Кристина Спасовска - режисьор

49. Апостол Косев - музикант

50. Христо Бакалов - оператор

51. Йордан Петков - режисьор

52. Виктор Андреев - художник

53. Мартина Апостолова - актриса

54. Кирил Проданов - оператор

55. Кристина Ингилизова - продуцент

56. Александра Ингилизова - продуцент

57. Стефани Райчева - режисьор

58. Георги Чолаков - продуцент

59. Владимир Андреев - продуцент

60. Нина Пехливанова - продуцент

61. Светослaв Стоянов - режисьор

62. Филип Тодоров - продуцент

63. Елена Мошолова - продуцент

64. Андрей Гетов - режисьор

65. Катя Тричкова - продуцент

66. Любомир Младенов - режисьор

67. Вера Шандел - продуцент

68. Ирина Китова - преподавател

69. Валерия Попова - звукорежисьор

70. Филип Андреев - режисьор

71. Анна Петкова - режисьор

72. Константин Петров - сценарист

73. Иван Владимиров - режисьор

74. Петринел Гочев - режисьор

75. Гергана Змийчарова - актриса

76. Явор Веселинов - режисьор

77. Никола Бошнаков - режисьор

78. Габриел Георгиев - продуцент

79. Румен Василев - оператор

80. Станимир Трифонов - режисьор

81. Иван Кирилов - продуцент

82. Диана Ленкова – продуцент

83. Мартин Рупчин - продуцент

84. Петър Крумов - режисьор

85. Жанина Драгостинова - кинокритик

86. Рени Врангова - актриса

87. Светла Ганева - оператор

88. Валери Йорданов – актьор

89. Костадин Бонев - режисьор

90. Боряна Пунчева - режисьор

91. Любомир Халачев – режисьор и продуцент

92. Нели Огнянова – юрист

93. Георги Тодоров – Жози – художник

94. Искра Димитрова –кинокритик

95. Александър Смолянов – режисьор

96. Иво Николов – продуцент

97. Невена Андонова – продуцент

98. Надежда Маринчевска- кинокритик

99. Симеон Цончев – продуцент

100. Мария Аверина – режисьор

101. Атанас Киряков – режисьор

102. Мария Пищалова – икономист

103. Огнян Гелинов – режисьор

104. Цветан Недков – оператор

105. Катерина Ламбринова – кинокритик

106. Милена Андонова – режисьор

107. Рали Ралчев – оператор

108. Асен Владимиров – продуцент

109. Михаил Мутафов – актьор

110. Иван Савов – актьор

111. Румен Шомов - сценарист

112. Андрей Кулев – режисьор

113. Ася Кованова – режисьор

114. Йоана Атанасова – режисьор

115. Жезко Давидов – режисьор

116. Владимир Шомов – режисьор

117. Валентин Ганев – актьор

118. Никола Додов – актьор

119. Божина Панайотова – режисьор

120. Георги Челебиев – оператор

121. Калина Челебиева – художник

122. Иван Трайков – режисьор

123. Станислава Калчева – режисьор

124. Михаил Венков – режисьор

125. Николай Лазаров – оператор

126. Албена Пунева – режисьор

127. Ценка Куюмджиева-Шпоерке – режисьор

128. Анелия Мангърова – продуцент

129. Антония Милчева – режисьор

130. Владимир Игнатовски – кинокритик

131. Юлиан Атанасов – оператор

132. Елдора Трайкова – режисьор

133. Андрей Чертов – режисьор

134. Таня Доганова – Христова – режисьор

135. Петя Иванова – режисьор

136. Александър Грозев – кинокритик

137. Александър Донев – кинокритик

138. Петър Русев – режисьор

139. Румен Баросов – сценарист

140. Господин Неделчев – режисьор

141. Невелина Попова – сценарист

142. Вида Пиронкова – композитор

143. Галина Кралева – режисьор

144. Златка Керемедчиева – продуцент

145. Ирена Даскалова – режисьор

146. Джеки Стоев – режисьор

147. Сергей Комитски – режисьор

148. Велислав Казаков – режисьор

149. Мартин Илиев – режисьор

150. Мира Янкова – режисьор

151. Нели Калчева – киновед

152. Елица Матеева – кинокритик

153. Здравко Маринов – сценограф

154. Пламен Герасимов – оператор

155. Ралица Димитрова – режисьор

156. Ина Вълчанова – сценарист

157. Милен Витанов – режисьор

158. Мария Траянова – режисьор

159. Стефан Мавродиев – актьор

160. Гергана Димитрова – режисьор

161. Християн Ночев – режисьор

162. Светлана Кирилова – режисьор по монтажа

163. Валентин Кирилов – звукорежисьор

164. Галина Георгиева – режисьор

165. Любомир Йончев – режисьор

166. Иван Стоянович – режисьор

167. Тодор Мацанов – режисьор

168. Иван Кафеджийски – оператор

169. Петър Тодоров – режисьор

170. Павла Раковска – режисьор

171. Панчо Цанков – режисьор

172. Валентин Гошев – режисьор

173. Димитър Кабаиванов – кинокритик

174. Гергана Станкова – продуцент

175. Милен Панайотов – композитор

176. Божидар Манов – кинокритик

177. Ивайло Минов – режисьор

178. Константин Младенов – режисьор

179. Теодор Янев- оператор

180. Неда Морфова – режисьор

181. Георги Андреев – оператор

182. Петя Александрова – кинокритик

183. Борислав Михайловски – продуцент

184. Веселин Тамахкяров – режисьор

185. Антоний Дончев – режисьор

186. Диана Георгиева – режисьор по монтажа

187. Ваня Баждарова – режисьор

188. Николай Волев – режисьор

189. Кръстьо Ламбев – продуцент

190. Мариана Христова – кинокритик

191. Петър Горанов – сценограф

192. Красимир Доков – актьор

193. Людмила Махалнишка – звукорежисьор

194. Деян Статулов – кинокритик

195. Иван Андреев – звукорежисьор

196. Димитър Радев – режисьор

197. Касиел Ноа Ашер – актриса

198. Станислав Семерджиев – сценарист

199. Жана Попова – преподавател

200. Гаро Ашикян – режисьор

201. Катерина Борисова – режисьор

202. Мирослава Гоговска – актриса

203. Христо Тотев – оператор

204. Владимир Трифонов – филмов програматор

205. Екатерина Минкова – режисьор

206. Татяна Пандурска – режисьор

207. Силвия Пешева – режисьор

208. Валентина Фиданова-Коларова – режисьор

209. Емил Йорданов - режисьор

210. Марина Янева – сценограф

211. Соня Александрова – кинокритик

212. Кристина Янева – актриса

213. Огнян Купенов – режисьор

214. Радослав Камбуров – режисьор

215. Искра Ангелова – актриса

216. Марио Марков – продуцент

217. Николай Иванов-ОМ – композитор

218. Радостина Нейкова – режисьор

219. Митко Новков – критик

220. Светлозар Георгиев – звукорежисьор

221. Марина Русинова – режисьор

222. Боряна Матеева – кинокритик

223. Емил Пенев – оператор

224. Чавдар Шинов – сценарист

225. Жорета Николова – актриса

226. Орлин Руевски – оператор

227. Явор Калъчев – режисьор

228. Атанас Атанасов – актьор

229. Красимир Стоичков – оператор

230. Александър Бъчваров – звукорежисьор

231. Екатерина Димитрова - координатор

232. Николай Атанасов-Шуши - актьор

233. Петър Анев - кранист

234. Владимир Ангелов - режисьор