Националният фестивал на българското кино – Награди на СБФД „Васил Гендов“ цели да продължи и развие традицията на годишните награди за филмово изкуство на Съюз на българските филмови дейци (СБФД), чието начало е поставено през 1975 г. В течение на годините наградите на СБФД за национално филмово изкуство са били връчвани в различни формати, но винаги при спазване на принципите на конкурентното състезателно начало и високи професионални и художествени критерии.

От 1975 г. до 1989 г. наградите на СБФД са се определяли от Управителния съвет на СБФД. От 1993 до 1998 г. годишните награди се определят от всички членове на СБФД чрез гласуване. През 2003 г. се правят значителни промени в регламента на връчване на наградите на СБФД, като се формират два раздела. Първи раздел включва наградите за игрален, документален, научнопопулярен и анимационен филм, а втори раздел – наградите по професии. През 2006 г. СБФД провежда конкурсната процедура по определяне на годишните награди за филмово изкуство в партньорство с ИА НФЦ. През 2009 г. и 2010 г. връчването на наградите отново се осъществява съвместно с ИА НФЦ под наименованието „Награди за българско филмово изкуство на СБФД и ИА НФЦ“. За да продължи значимата културна традиция на Съюза на българските филмови дейци от 1975 г. с присъждането на Годишни награди за ярки постижения във филмовото изкуство, Съюзът на българските филмови дейци регистрира патентно марката „Българска филмова академия“ (БФА), в съответствие с националните филмови академии в Европейския съюз. Българската филмова академия се провежда ежегодно от 2010 до 2017 г., обединявайки цялата кинематографична общност. СБФД е юридически носител на марката „Българска филмова академия“ и пряко или посредством Спектър 92 (неговото дъщерно дружество) е организатор на връчването на наградите. Секциите, в които се присъждат отличия са определени по професии, съответстващи на професионалните гилдии на СБФД. През годините Спектър 92 изгражда изключително добро партньорство и взаимодействие със СБФД и с активното съдействие на СБФД организира и подготвя целия процес по номиниране, определяне и връчване на наградите. Така са реализирани успешните кампании по връчването на годишните награди за филмово изкуство на БФА през 2014, 2015, 2016 и 2017 г. Официалната церемония по награждаването се превръща в празник на българското кино. Дългогодишен медиен партньор на наградите на СБФД е и Българската национална телевизия. През всички тези години ИА НФЦ има значителен принос във финансирането на събитието.

Спектър 92 в партньорство със Съюза на българските филмови дейци ще възстанови традицията и ще организира ежегодното присъждане на професионални филмови награди като Национален фестивал на българското кино – Награди на СБФД „Васил Гендов“, който ще се провежда всяка година през месец май в София. Фестивалът ще има значима роля в културния живот на страната, допринасяйки за популяризиране на високохудожественото кино, за достигане до публиката на най-добрите български филми и справедливо отличаване на най-високите постижения на кинотворците в съответните широко представени специфични професионални категории, които не са застъпени в нито един друг фестивал в България.

Модерният и съдържателно разширен фестивален формат ще спомогне постиженията на авторите и професионалистите в киното да станат по-видими за широката публика чрез безплатните си прожекции в Дома на киното.

Националният фестивал на българското кино – Награди на СБФД „Васил Гендов“ ще се утвърди като уникално и важно за българската филмова индустрия многокомпонентно професионално събитие, което от една страна цели да популяризира постиженията на българското кино сред широката общественост и да привлича нова публика за българското кино, а от друга да стимулира работата на кинотворците, като защитава високи професионални критерии и създава условия за повишаване на професионалните им компетенции.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Конкурсната програма включва селекция само от български филми, разпределени в секции за игрално (късометражни и пълнометражни филми във всички жанрове), документално и анимационно кино. В рамките на конкурсната програма на Фестивала ще бъдат представени филми на млади автори (първи и втори филм) и ще бъдат присъдени награди за дебют във всяка от трите основни секции – игрално, документално и анимационно кино. В селекцията на Фестивала ще бъдат включени само български филми с национална или световна премиера до 18 месеца преди датата на официалното откриване на Фестивала. Периодът от 18 месеца е определен с оглед на факта, че пандемията от COVID-19 имаше изключително неблагоприятно отражение върху филмовата индустрия и рефлектира тежко върху българското филмопроизводство.

След нормализиране на ситуацията се предвижда до селекция за участие във фестивала да бъдат допускани български филми с национална или световна премиера до 12 месеца преди датата на официалното откриване на Фестивала. В конкурсната програма на фестивала участват 100% европейски (български) филми. Част от филмите ще бъдат показани преди националната си премиера в България или преди официалното си разпространение по екраните в страната, което прави фестивала ексклузивно филмово събитие и дава уникална възможност на зрителите да видят първи и то напълно безплатно тези филми.

НАГРАДИ

Официалните награди ще бъдат връчени в рамките на конкурсната програма на Фестивала от независими журита в следните категории:

Секция игрално кино

● за най-добър пълнометражен филм

● за най-добър пълнометражен дебютен филм

● за най-добър режисьор

● за най-добър сценарий

● за операторско майсторство

● за най-добра главна мъжка роля

● за най-добра главна женска роля

● за най-добра поддържаща мъжка роля

● за най-добра поддържаща женска роля

● за най-добър монтаж

● за най-добра сценография

● за най-добра костюмография

● за композитор

● за звук (звукoв дизайн, мишунг, звук на терен, музикален оформител)

● за най-добър късометражен филм

Секция документално кино

● за най-добър документален филм

● за най-добър режисьор на документален филм

● за оператор на документален филм

● за композитор

● за звук (звукoв дизайн, мишунг, звук на терен, музикален оформител)

● за монтаж на документален филм

● за най-добър дебютен документален филм

Секция анимационно кино

● за най-добър анимационен филм

● за най-добър режисьор на анимационен филм

● за най-добра анимация

● за композитор

● за звук (звукoв дизайн, мишунг, звук на терен, музикален оформител)

● за най-добър дебютен анимационен филм

ПРОЖЕКЦИИ И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

Авторите и екипите на участващите в конкурсната програма филми ще бъдат ангажирани да представят филмите си пред публиката на официалните прожекции в програмата, както и на специални пресконференции, на които ще бъдат поканени избрани медии с достъп до фестивалната програма чрез система за акредитация. По време на Фестивала ще бъде осигурено присъствието на едни от най-изявените български творци, които ще представят филмите си и ще вземат участие в професионалните срещи, Q&A, специализираните дискусии и кръглите маси, включени в съпътстващата програма на фестивала.