Кръглата маса ще се проведе на 29 септември (събота) от 11.30 ч. в рамките на фестивала „Златна роза“ 2018. Проектът „Посттоталитарното българско кино: модели и идентичности“ е на Института за изследване на изкуствата - БАН и е финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Кръглата маса „Българското игрално кино – модели и перспективи“ е организирана от сектор „Екранни изкуства“ към Института за изследване на изкуствата – БАН. Участниците ще дискутират актуални теми като понятието „преход“ в българското кино, влиянията на глобализацията върху тематичните и стилистични избори на българските творци, модели в българския игрален филм, фестивалния живот на киното ни, аспекти на късометражното и детското кино, рецепцията на българското кино, моделите на независимия игрален филм през ХХІ век, проблеми в опазването на авторските права и др.

Дискусията е широко отворена за всички участници във фестивала.