Кръгла маса, на която да се откроят някои от най-съществените процеси в новото българско игрално кино, ще се проведе в рамките на 39 фестивал на българския игрален филм „Златна роза“. Участниците от проекта на Института за изследване на изкуствата към БАН „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности“, ще дискутират актуални теми и въпроси като: тематични и стилови тенденции в новото българско кино; оформят ли последните години устойчиви филмови модели в игралния филм; успява ли българското кино да отговори на очакванията на българското общество; арт кино и/или кино за публиката; субсидирани и независими филми – публика и разпространение; промени в ролята и функцията на критиката.

В кръглата маса ще вземат участие проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р Надежда Маринчевска, проф. д. изк. Петя Александрова, доц. д-р Александър Донев, доц. д-р Андроника Мартонова, гл. ас. д-р Деян Статулов, гл. ас. д-р Теодора Дончева,  гл. ас. д-р Йосиф Аструков, д-р Росен Спасов и др.

Дискусията е отворена за всички участници във фестивала и организаторите очакват мнението на българските продуценти, режисьори, критици, филмови дейци. Кръглата маса се организира от сектор „Екранни изкуства“ при Института за изследване на изкуствата – БАН и 39 фестивал на българския игрален филм „Златна роза“

Три нови книги за българското кино ще бъдет представени във Варна, в рамките на 39-ата „Златна роза“. И трите са създадени по проекта „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности“ на Сектор „Екранни изкуства“ при Института за изследване на изкуствата – БАН.

„Картографиране на филмовата неопитоменост. Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 година“ на доц. д-р Александър Донев представлява обзор и анализ на разнообразни форми на творчество, постигнали по-широка или по-ограничена видимост, въпреки че са реализирани без държавни или обществени средства. Това е проблем, който за първи път се тематизира в цялостно българско научно изследване. Независимото филмово производство е представено като белег за демократизиране не само на формите за кинематографично изразяване, но и за премахването на институционалните, икономически и други прегради пред филмовите творци да общуват директно със своята потенциална публика.

243188796_4805551232813070_8454066238218673710_n.jpg

„Целулоид, целулоза и облаци. Трансмедийни предизвикателства пред кинокритиката в България (1989–2021)“ на д-р Росен Спасов проследява развитието на българската филмова критика след политико-икономическите промени в страната през 1989 г. Описан е и световният контекст на кинокритиката като професия в постоянна криза, в последните десетилетия силно повлияна от скоростното развитие на дигиталните технологии и навлизането на интернет в ежедневието. Книгата очертава един почти приключил процес – окончателното преминаване на писането за кино от печатните страници на периодиката в ефимерното пространство на глобалната мрежа.

243457430_4805551666146360_5657850424077047130_n.jpg

„Предимства и предизвикателства на късите форми. Модели и практики на българското късометражно игрално кино“ на проф. д. изк. Петя Александрова се вглежда в многообразието от кратки игрални филми (експериментални, независими, екранизации, хибриди, омнибуси и т.н.) и свързаните с тях нови посоки, нови стилове, нови имена. Българското късометражно игрално кино не винаги успява да обогати киноезика и авторското начало, но категорично обогатява и разнообразява практиките на правене, показване, разпространяване и цялостно функциониране на филмовия процес.

243175469_4805550769479783_1443808540889235290_n.jpg
На Кръглата маса ще бъде представен и сборникът "Актьорски откровения", посветен 75-годишния юбилей на списание "Кино" - издание на Съюза на българските филмови дейци. Не са малко книгите, посветени на български актьори от различни генерации, но те никога няма да бъдат достатъчно, за да се отрази в пълна светлина талантът и достойнството на тези отдадени на професията си творци, които публиката толкова много обича. Сборникът "Актьорски откровения" й дава още една възможност за среща с тях.

download.jpg