Фестивалът ще покаже общо 76 нови български филма произведени през последните 2 години. В конкурса ще се състезават 37 документални и 19 анимационни филма, а отделно в програмата “Открити хоризонти” ще можем да видим още 20 филма.

Програма “Творческа Европа МЕДИА” е подкрепила за развитието им филмите “Дворците на народа” (2018, реж. Борис Мисирков, Георги Богданов), “Калин и отбора на затвора” (2018, реж. Петко Гюлчев), “Ненужен герой” (2018, раж. Стафан Командарев) и “Тайният живот на Вера” (2019, реж. Тонислав Христов).

И четирите филма са представяни на световни фестивали и са получили награди и внимание от публиката. Очакваме и реакцията на пловдивчани и гостите на фестивала.

“Златен ритон” се провежда в “ЛЪКИ – дом на киното”, Пловдив от 29 ноември до 6 декември 2019 година, с вход свободен.

Всичко за фестивала на: www.zlatenriton.bg

______________________________________________________________________

Творческа Европа МЕДИA

Програма Творческа Европа, е приета от Европейския парламент на 11 декември 2013 (обн. OJ 20.12.2013) и заменя съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура.

С бюджет от 1 милиард и 460 милиона евро, програма Творческа Европа подпомага проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. С близо 9% по-голям бюджет от предходните години (2007-2013) , програмата продължава да дава значителна подкрепа на културните и творческите индустрии – важни източници на трудова заетост и икономически растеж, без да измества основното национално финансиране.

2020 година е последната година от настоящата програма Творческа Европа и погледите на всички са насочени към новия програмен период 2021-2027. Европейската комисия, заедно с държавите членки, работи активно, за да предложи на Европейския парламент една обновена програма стъпила върху успехите на над 28 годишен опит. Предложенията са амбициозни и включват както съдържателни така и финансови промени с предложен по-голям бюджет и разширен обхват.

Подпрограма МЕДИА подкрепя европейската филмова и телевизионна индустрия, фокусира се върху проекти от областта на видео игрите и дигиталните технологии, дистрибуцията, фестивалите, тренингови и образователните програми.

За периода 2014 -2019 програмата е подкрепила българската аудиовизуална индустрия с близо 6 милиона лева.