Темата на майсторския клас ще бъде "В мрежата на следобедните сънища" и ще се проведе на 20-21 юли в КЦ “Морско казино” Бургас

Заглавието неслучайно препраща към един от най-емблематичните филми на киноавангарда „Meshes of the Afternoon“ на Мая Дерен.

В две части, през призмата на собствения си опит и практики, Ушев ще трасира техники и методи за създаване на филми – стереоскопично кино, виртуална реалност. Филм след филм ще се проведе дискусия относно създаването на филм – от идеята, през реализацията до промотирането и представянето му пред публика.

Във втората част, преминавайки през някои от най-забележителните произведения на експерименталното и ненаративно кино, ще се анализират отделните компоненти: идея, конструкция, ритъм, монтаж, звук, визуални решения, безкамерно кино, виртуална реалност.