Наскоро бе премиерата на най-новата книга на филмовия изследовател на киното, журналист и писател д-р Петър Кърджилов „Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896–1915)”. По този повод препечатваме разговора, който направиха колегите и приятели Зелма Алмалех и Стефан Джамбазов в сайта въпреки.com, за което благодарим.

Поредната книга на Кърджилов проследява двадесетгодишен период от началото на първата кинопрожекция в столичния град /м. декември 1896 г./ до включването на страната ни в Първата световна война /м. октомври 1915 г./. Много от историческите факти се публикуват за първи път. Отпечатването на този сериозен изследователски труд стана възможно с финансовата подкрепа на програма „Култура“ на Столична община и е посветен на друг виден изследовател на филмовата ни история - проф. Александър Янакиев /1955–2015 г./, рецензент на изданието. Той има и личен принос Петър Кърджилов за изследователската си дейност от десетилетия да бъде привлечен като асоцииран член в сектор „Екранни изкуства“ към Института за изследване на изкуствата при БАН.

Изследователят подчертава, че с новата си книга разсейва много неща и се аргументира: „Първо казвам, без излишно да политизирам, че те както написаха историята на държавата ни, така написаха и историята на българското кино. Няколко киноведи и киноисторици, завършили в Съветския съюз, изповядващи лявата идея, така наречената - за тях националното нямаше никакво значение. Те бяха хора интернационалисти, гледащи Москва и го правят до ден - днешен. Тези хора написаха една история на киното, на българското кино, в която умишлено или не, игнорираха, както отделни събития, така и отделни личности, което е още по-страшно. По-добре е да те разстрелят, защото имаш възможност да останеш в историята като герой или поне като мъченик, отколкото да потънеш в забравата, все едно нищо не си направил. На мен Господ ми даде много - завършил съм кинознание, което го приемам като жест на провидението към мене, след това работих 10 години и един месец в най-големия ни филмов архив в България БНФ, четири години и малко в аудио-визуалния архив на БНТ. Господ ми даде възможност да работя на места, където трудно се попада. Пред очите ми са минали десетки хиляди километра филмова лента и образи. Ровил съм се в стари вестници и списания, в специализирани документи. Натрупах една база данни, която с физическата ми смърт ще отиде в Перловската река. Не ми се щеше това да стане и затова реших тези неща да ги напиша. Едното, което казах е изчистването от идеологизация - мога да дам десетки, стотици примери, в които се говори на една тема най-простичко, най-обикновено и изведнъж започват да се появяват някакви зли духове, без някой да го е карал този историк, без нищо. Тази несъвместимост най - ярко се проявява в персоналните взаимоотношения между Васил Гендов, бащата на българското кино и Александър Александров, бащата на българската киноистория, един достоен мъж, който аз много уважавам и до днес. Той беше мой преподавател по история на българското кино, но си остана верен на една идеология, която малко или много го ограничаваше и то в неговата си работа. Още като млад киновед в Националната филмотека разбрах, че фактологията в нашата киноисторическа наука е мизерна, минимална част от това, което фактически съществува.

о това, което съществува трябва да бъде намерено, извадено и поднесено по съответния начин. То не се крие кой знае къде. То си седи и си лежи - старите вестници трябва да почнеш да ги разлистваш и бъди сигурен, оттам излизат неща. Подготовката, която имах във филмотеката ми даваше и ми дава и до ден - днешен възможност, когато попадна на някаква данна да знам дали тя само обогатява пейзажа, дали е нещо сериозно, което допълва, дали пък е нещо революционно, което променя съвсем нашия поглед към това събитие. Какъвто беше случаят април 2013 година, когато попаднах на цели три съобщения, които свидетелстваха, че първата кинопрожекция в България не се е състояла в Русе февруари 1897 година, както повече от половин век знаехме, а в София през декември 1896 г. С два месеца само по-рано, но България влиза в една цивилизована територия. Бяха нулеви години и 1898 в София, и 1899, и 1901, и 1902, а сега имаме за тях данни, благодарение на моя труд, на моите усилия. За 1897 г. през април в София се знаеше още от 1960 година от изследване на Александър Александров. Той се връща от Москва, където завършва ВГИК и е един от първите киноведи и започва системна методична и професионална насочена работа. До този момент имаме откъслечни опити - Стефан Гендов има една голяма статия през 1943 г., Васил Гендов, неговият брат,  завършва в 1949 г. „Трънливият път на българската кино”. Уж мемоари, но за мен това е първата писмена история на нашето кино. Те правят своите крачки, но ги правят според своите възможности и своите познания, които тогава имат. Александър Александров се рови много из пресата, но за съжаление за кратко време - не повече от 2-3 години. Но това, което открива наистина революционализира в най-добрия смисъл на думата нашия занаят”. Разказва увлекателно Петър Кърджилов за интереса си да се рови, да търси. Това съвсем не е лека работа - изисква търпение и посветеност, а и отговорност не само към историята. В разговора ни дори често се самоиронизира, но и завладяващо говори за този свой последователен интерес и любопитство.

„Толкова ли са важни тези даннички? Първо са важни за истината, да се подреди. Каквото и да си говорим фактологията е истина. Този недоимък фактологически, който над половин век властваше над нашето кинознание, водеше до изкривяване на изводите, които се правят за отделни периоди. И днес не можем да кажем всичко, но можем да кажем малко повечко, отколкото знаехме преди. Само един пример ще дам. Нихилистичното изречение, което можеш да срещнеш в десетки варианти от академици и професори до провинциални учителки, които пишат за кино, че България, ако не е последната, то е една от последните страни, в които е дошъл кинематографът. И последни сме направили кино, и последни сме направили първи филми, и първи игрален, и първи хроникален, което не е така. Просто не е така! И така, Бог да го прости, проф. Сашо Янакиев беше написал: „Има нещо мазохистично в това - хайде като не сме първи, поне да сме последни в нещо!”. Това се повтаря, защото всичките тези хора, освен с титлите, званията и степените, които имаха, бяха и преподаватели, т.е. те го преподават и на децата. Те пишеха, те формираха историите, те формираха в енциклопедиите, където отвориш на БАН енциклопедиите пише абсолютни глупости, които и до ден - днешен си седят там. Защото всеки вярва на енциклопедията, тя е нещо сериозно. Кой е Пешо Кърджилов да ми каже на мене?! Но вече смятам, че с излизането на тази книга тъкмо от издателството на БАН това ще подкрепи моя авторитет. Той е базиран на фактология, на познания, а не толкова на влияние в нашите среди”. Признава, че винаги го е вълнувала истината, но и уважава усилията на хората преди него работили в тази тематика, дори и от днешна гледна точка, когато практически документално ги е опровергал.

„Бих приел и най-голямата обида, защото Бог да го прости моят колега Костадин Костов на един форум, има го и написано, възкликва: „Историята на киното е обидила България”!, защото първата прожекция била 1897 г., не както в Румъния лятото на 1896 г. / Както вече знаем от изследванията на Кърджилов, това не е така – б.а./. Той е от Пловдив и направи една истинска революция, зарови се в края на 60-ти и 70-те години в старата преса и подготви огромни томове. Над 3300 страници, за съжаление преписани на машина, не можеш да го видиш как е в оригинал - много добросъвестен, много почтен труд, който демократизира познанието за старото българско кино и за киното. Сашо Янакиев правеше разлика между история на киното в България и история на българското кино.

Преди българското производство, ние имаме чужденци, които идват, снимат, отиват си. Това не е българско кино, но е на територията на страната. Има държави, които и до ден - днешен не могат да си го нарекат словенско или македонско кино, защото по това време няма такива държави. Когато влизат първите кинематографисти в Словения отиват в Австро - Унгария, в Македония, отиват в Османската империя и т.н. Ние, слава Богу, в този период си имаме държава и може да кажем, че става на наша територия. Костов извади тези 3300-3400 неща от пресата от последните години на 19-ти век до 9 септември 1944 г., като извади и преписа на чисто само тези, отнасящи се за българското кино. Опитвам се да догоня това негово число с цел да помогна на бъдещите изследователи, т.е. те да видят, че го има и какво могат да допълнят. Може много да се допълни”. Категоричен е изследователят, но и самият той продължава да работи в архивите. Тази негова педантична дейност в БНФ, в Национална агенция „Архиви”, в Националната библиотека, библиотеката на Софийския университет и киноархивите на повечето Балканските държави го води и до откривателства за присъствието киното в страната ни. Дори в тази наша среща с него имаше нещо символно и съвсем неслучайно - беше в деня, когато светът отбеляза 121 години от първата платена прожекция на братя Люмиер в Париж, считана за рождена за киното - 28 декември…

 „Ранните прожекции в България са 1896 г. в София, 1897 г. втора кинопрожекция в Русе, 1898-1899 г. - те не са на филми. Има кратки съобщения, че в София са идвали подвижни кинематографи и са прожектирали. Много рядко се споменават и филмите. Например 1902 година във в. „Пряпорец” една огромна статия разглежда киното като техническо средство. Много компетентно написано, толкова че и днес от нея можеш да вадиш данни. Знаехме, че първото снимане на филм в България изобщо е станало през 1903 година. Тогава идва англичанинът Чарлс Райдър Нобел, той пък е изпратен от американеца Чарлс Ърбън, който отваря своя фирма в Лондон и той го изпраща да отрази Илинденското въстание. Нобел закъснява, идва тука октомври месец, бунтът е изтлял, четите са се върнали, няма какво да снима… Инсценира няколко хроники около Рилския манастир, в които след това се твърди в анотацията на тези филми, че показват реални истински битки - турците как бягат, как войводите ги гонят и т.н. Всичко това, за наш късмет, е чудесно описано в каталозите на в компанията на Ърбън Уорик Трейдинг Къмпани /Warwick Trading Co/ в Лондон с много подробни анотации, с технически характеристики, дължина, продължителност и т.н. И днес ние знаем, че 17-18 филма са били заснети тук, същият човек идва пак и през 1904 г., снима още около двайсетина филма и стават 37-38. А 1905 г. минава също една експедиция на Ърбън, така я наричат, водена от Джон Маккензи, шотландец, който минава през целия Балкански полуостров от Триест до Яш заедно с неговия спътник пътешественик и журналист Хари де Уинд, който продължава към Русия. За всичко това се знаеше много малко. Признавам благодарение на Костадин Костов за Чарлс Нобел знаехме много от нещата му, докато за Джон Маккензи въобще не се споменаваше. Но попаднах на едно съобщение, че във Варна е сниман филм 1896 година, най-вероятно през лятото, който като се разрових в историите на всички балкански държави, може да се окаже най - ранният филм, заснет на Балканския полуостров. Има го черно на бяло написано! С тази статия участвах миналата година на една конференция в Атина, оттам го харесаха едни американци и да даде Господ до 1-2 месеца трябва да излязат в едно нюйоркско издателство /Нова Пъблишърс Nova Science Publishers/, където две мои статии са включили. Другата е за Първата световна война, посветена на балканското кино - история и съвременност. Когато този факт го сложиш в едно сериозно издателство на сериозен език, какъвто е английският, той вече се превръща във факт. Всеки се съобразява с него и го цитира като казва, че там във Варна е имало… може и да се подложи и на съмнения, защото има много малко свидетелства и то сериозни за това”.

Петър Кърджилов, с когото ни свързват много общи интереси, в даден момент сме работили и като колеги, е изключително интересен и знаещ събеседник до пунктуалност. Книгата му „Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896–1915)” е подготвена с прецизни отправки към документи, книги, публикации, азбучник на имена, филми, включително и в превод на английски език, като са цитирани оригиналните източници не само български. Наистина е едно изключително издание твърди корици и като полиграфия. Няма как да не го попитаме какво предстои в изследванията му. „Завършвам в момента една книга „Загадките и времената на Българан е галант”. Кога, как, защо и къде е заснет първият български игрален филм. Една от големите енигми - загадки в историята на българското кино е как е заснет първият ни български игрален филм. Тук вече не говорим за чужденци… Първият български игрален филм, наистина е съществувал, наистина има документи от продуцент италианец, оператор испанец Гаетано Пие де Флорес, изпълнителен продуцент е австро - унгарец Аладар Оттай - Остерайхер. Значи тя е една паракселанс европейска копродукция от съвременна гледна точка като се вземат предвид националностите на всички участници. Всички те се явяват продуценти от регистрираното в България Акционерно дружество „Модерен театър, София”, което по директива на ЮНЕСКО от 1980 г. си е българска национална продукция. В главните роли участват български актьори и се предполага и до днес.

Големите проблеми са два. Единият е коя е годината на създаване, другият за авторството на филма. Васил Гендов в своите мемоари, които са първата писана история за нашето кино и за радост съвсем наскоро излезе като издание на Българска национална филмотека – „Трънливият път на българския филм“ с автор Васил Гендов, и спомените на Жана Гендова /бях научен редактор/, твърди, че е заснел и показал за първи път филма „Българан е галант” през 1910 г. Когато споменатият Александър Александров се завръща от Москва и почва да се рови намира най-добросъвестно поредица от съобщения, които са 15 - 16 на брой в цели шест софийски всекидневници, които недвусмислено доказват, че премиерата на този филм се е състояла на 12 януари 1915 година. Тази огромна времева дупка - това са пет години, не е месец, не е два… зее като бездна незатрупана още от нашите познания в продължение на повече от половин век. Още от 80-те години педантично си събирам всичко, което е казано по темата. Натрупах база данни. Трябва, защото ти трябват факти, за да докажеш една теза, иначе може да звучи много красиво, емоционално, но неподплатено фактологически.

Историята се гради върху факти.

Има, разбира се анализи, сравнения, философски разсъждения, но в основата са фактите. Натрупаха се факти, поне дузина, които недвусмислено доказват, че филмът е заснет късното лято или ранната есен на 1914 г. и показан съответно. Той не може да бъде заснет през 1910 г. Аз съм публикувал поредица от статии на тази тема в сп. „Кино”, както и на други места. Ясно е. Вторият голям проблем е, че 1949 г., почти след 40 години, ако филмът е заснет 1910 г., или 35 години, ако е 1915 г. , чак тогава Васил Гендов се обявява за режисьор на филма. През 1924 година пише „Как правихме „Българан е галант”, където описва много добре как заедно с оператора Гаетано Пиа де Флорес са снимали филма. Има поне дузина косвени доказателства, които много сериозно говорят сериозно за ролята на Васил Гендов в този филм, като нямам предвид изпълнението на главната мъжка роля, а множеството други задачи, с които той се нагърбва. За част от тях пръв споменава той, част от тях са потвърдени от участници във филма, някои от тях, които не са настроени добронамерено към него, т.е. не може да се каже, че те подкрепят една лъжа. Самият факт за избирането на Васил Гендов за изпълнител на главната роля, ако предположим, че замисълът става в „Модерен театър” /бившето кино „Цанко Церковски”, което продължава да пустее – б.а./, говори за това. А има много точни индикации защо точно тогава ръководството на Модерен театър през лятото на 1914 година се решава на тази стъпка да заснеме филма”. И тук отново започва един великолепен разказ на Петър Кърджилов за историческата ситуация, за сформирането на екипа, за избора на актьорите…Той отделя специално място на филма и в тази си книга, но в бъдещата със сигурност ще има още много не само интересни факти, но и хипотези и анализи, които дават облика и на киното ни и на времето.

Почти на края на разговора го питаме и за едни други негови творчески изяви като автор на научна фантастика. Популярен е като писател  в тази сфера на литературата, като е издавал  и фантастични приказки за деца. Има дори и награди. Все пак, как съчетава фактологията и фантастиката. „Бог да го прости, навремето го беше казал моят добър приятел Агоп Мелконян /един от най-авторитетните български фантасти – б. а./ ” винаги съм се учудвал как Пешо, който обича да разтяга истории, обича да фантазира, пише хубаво фантастика и се занимава с такива глупости като кой ден била премиерата на…, до педантизъм”.  Едното помага на другото. Благоговеенето към фактологията може да се принесе и към една по-творческа област, и обратно. Въображението пък може утре да ти помогне да се измъкнеш от една ситуация на фактологически недоимък. Сашо обичаше да ме хвали и ми викаше цар на хипотезите – „Пешо го пусни да няма никаква информация и …”.

Но хипотезата също се дължи на фактология,

но не пълна, защото ако всичко е ясно си подреждаш фактите и няма какво да пишеш между тях. Но дори и най - изчанчената хипотеза, ако щеш и най-перверзната, тя също се гради на определени факти. Аз се имам за професионалист в киното, а не в писането - не съм член на писателския съюз. Това бяха, според мен, младежки увлечения… Не пиша вече фантастика. Това мое решение не беше толкова наскоро. Седнах една вечер, беше плод на продължителен размисъл и достигнах до извода, че разкази на нивото на Петър Кърджилов може да напише почти всеки интелигентен млад мъж и писател, докато това не може да напише всеки и реших да се посветя на това…”. Казва Петър Кърджилов и слага ръка върху екземпляра на книгата си „Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896–1915)”, която току-що ни е подписал в знак на приятелство…„

Sofia-bok-cover-3-1.jpg

„Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896–1915)”, чието подзаглавие отговаря напълно на нейното съдържание, обхващащо времевия отрязък от началото на декември 1896, когато се е състояла първата кинопрожекция в столичния град (оказала се такава и за България), до 1.Х.1915, когато страната ни се включва в Първата световна война. С тази своеобразна история на седмото изкуство у нас издателството на БАН „Проф. Марин Дринов” и авторът д-р Петър Кърджилов предлагат на читателя задълбочено изследване на 20-годишен период, слабо проучен доскоро от родното кинознание и затова сравнително неизвестен за широката аудитория.

Посветена на проф., д. изк. Александър Янакиев (1955–2015) – директор на Института за изследване на изкуствата при БАН (2004–2014), и финансирана от Столичната програма „Култура” за 2016 (Програма 10: София – творчески град на киното под егидата на ЮНЕСКО), книгата е плод на сериозен, добросъвестен и дългогодишен труд. С обем от 608 страници, съдържаща 314 илюстрации – от които 176 са факсимилета, предлагаща 2085 библиографски източника, споменаваща 902 имена и 466 заглавия на филми, тя проследява в 30 глави историята на ранното кино в нашата столица.