c8iigfr3g7a9b8_scale960x800-png.jpg
Петък

14.00

Феноменалните 2

16.00

Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух

18.00 

Дрейф

20.00

Mamma Mia: Отново заедно

Събота

11.00

Невероятното приключение на гигантската круша


14.00

Феноменалните 2

16.00 

Mamma Mia: Отново заедно

18.00

Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух

20.10

Дрейф 

Неделя

12.30

Детско кино:

Невероятното приключение на гигантската круша

14.00

Феноменалните 2 

16.00

Дрейф

18.00

Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух

20.00

Mamma Mia: Отново заедно

Понеделник

14.00

Феноменалните 2

16.00 

Дрейф


18.00 

Mamma Mia: Отново заедно

20.10

Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух

Вторник

14.00

Феноменалните 2

16.00

Дрейф

18.00

Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух

20.10 

Mamma Mia: Отново заедно

Сряда

14.00

Феноменалните 2 

16.00 

Дрейф

18.00 

Mamma Mia: Отново заедно

20.10

Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух

Четвъртък

14.00

Феноменалните 2

16.00 

Дрейф

18.00

Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух

20.00

Планина