ТРИ ЦВЯТА: БИТИЕ

25 December 2016

„Цялото човешко дело изглежда и наистина се състои от това – всяка минута човек да доказва на себе си, че е човек, а не винтче!“ Фьодор Достоевски, „Записки от подземието“

ГЛАВЛИТ и неговата роля в българското кино

01 December 2016

Научните изследвания върху историята на Главно управление по въпросите на литературата и издателствата (Главлит) и неговата роля върху процесите в културния ни живот са твърде ограничени. Вероятно една от основните причини за това е относително скорошното решение за разкриване и свободен достъп до архивите на Главлит, като част от поверителния отдел на Централния държавен архив (ЦДА).